Lưu trữ thẻ: lễ hội ở hải dương

Lễ hội Chùa Muống là gì? Những hoạt động trong lễ hội

Lễ hội chùa muống

Lễ hội Chùa Muống, một trong những nét văn hóa truyền thống sâu sắc của vùng đất Hải Dương, không chỉ là dịp để tôn vinh các vị thần linh mà còn là một lễ hội đầy ý nghĩa và sôi động. Trong lễ hội sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn diễn ra, cùng […]