Chúng tôi tại tuvithiennga luôn lắng nghe và quan tâm đến sự hài lòng của khách hàng. Chính vì vậy, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ hoàn trả công bằng và linh hoạt nhằm đảm bảo quyền lợi của bạn được bảo vệ.

1. Thời gian hoàn trả

Bạn có thời gian 14 ngày kể từ ngày nhận hàng để yêu cầu hoàn trả sản phẩm.

2. Điều kiện hoàn trả

  1. Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không sử dụng và giữ nguyên tình trạng mới như khi bạn nhận được.
  2. Mọi phụ kiện, tem nhãn và bao bì ban đầu cũng cần được giữ nguyên và không bị hư hại.
  3. Sản phẩm phải đáp ứng đúng với mục đích và mô tả mà tuvithiennga đã cung cấp.

3. Quy trình hoàn trả

Để yêu cầu hoàn trả, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua trang liên hệ trên website. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một biểu mẫu yêu cầu hoàn trả để bạn điền thông tin cần thiết.

Sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu hoàn trả của bạn, chúng tôi sẽ xác nhận và hướng dẫn bạn về các bước tiếp theo trong quá trình hoàn trả sản phẩm.

4. Phương thức hoàn trả

Chúng tôi sẽ hoàn trả tiền của bạn qua cùng phương thức thanh toán ban đầu trong thời gian ngắn nhất có thể sau khi sản phẩm được nhận và kiểm tra. Điều này đảm bảo rằng quá trình hoàn trả sẽ được xử lý một cách nhanh chóng và thuận tiện cho bạn.

5. Chi phí hoàn trả

Chi phí vận chuyển và bất kỳ chi phí nào khác liên quan đến việc hoàn trả sản phẩm sẽ được người mua chịu trách nhiệm, trừ khi sản phẩm bị lỗi hoặc không đúng với mô tả. Điều này đảm bảo rằng các chi phí phát sinh do việc hoàn trả sản phẩm sẽ được phân bổ một cách công bằng và minh bạch giữa người mua và người bán.

6. Hạn chế và điều kiện đặc biệt

Các sản phẩm khuyến mãi hoặc giảm giá có thể không được hoàn trả, trừ khi có lỗi sản phẩm. Các điều kiện đặc biệt này sẽ được nêu rõ trên trang sản phẩm tương ứng, giúp bạn hiểu rõ về chính sách hoàn trả của chúng tôi đối với các sản phẩm có giá trị giảm.